การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หวังเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือจังหวัดอีสานจังหวัดนครพนมเพื่อเข้าร่วมการประชุม Mekong Tourism 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ด้วยแนวคิดเรื่อง ‘Transforming Travel – Transforming Lives’ MTF 2018

จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานประสานงานการท่องเที่ยวโขง (MTCO) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย (MoTS) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ฟอรั่มจะใช้แนวทางใหม่ในการประชุมที่จะจัดขึ้นพร้อมกับชุมชนท้องถิ่นในหมู่บ้านของพวกเขา ด้วยวิธีนี้คนในท้องถิ่นอาจมีส่วนร่วมในงานประจำปีนี้และด้วยเหตุนี้การอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจะได้รับการเสริมสร้างและประสบการณ์โดยรวมจะเพิ่มมากขึ้น