การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเสมือนขั้นตอนการตรวจสอบว่า ปัจจุบันสุขภาพของผู้สูงอายุยังดีอยู่หรือไม่และมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือไม่ เพื่อจะได้ป้องกันหรือรักษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการตรวจสุขภาพประจาปีนั้นควรได้รับการตรวจเท่าที่จำเป็น การเตรียมตัวก่อนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ ควรทำตัวปกติก่อนตรวจ ไม่ควรควบคุมตัวเองเพื่อให้ผลตรวจออกมาดี ไม่ควรกังวล หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการตรวจ

หากต้องเจาะเลือดควรงดอาหารก่อนการตรวจอย่างน้อย 8 ชั่วโมง แต่หากตรวจไขมันในเลือดควรงดอาหาร 12 ชั่วโมง (แต่ถ้าไม่ได้รับการตรวจไขมันหรือน้ำตาลก็ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร) โดยเมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารได้ตามปกติ ไม่ควรออกกำลังกายก่อนการเจาะเลือดเพราะมีผลต่อการตรวจเลือด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth